Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Priser

Vårt salær (honorar) beregnes hovedsakelig på grunnlag av den tid advokatene bruker på oppdraget.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige, og salær vil normalt bli fakturert med tillegg av 25 % merverdiavgift til staten. Enkelte unntak gjelder, for eksempel ved noen typer salg av advokattjenester til utlandet (eksport), fastboende/selskap på Svalbard.

Veiledende priser per time er følgende:

Sivile saker:

Advokat
Kr 1600,- – kr 2500,- eks. mva., kr 2000,- – kr 3125,- inkl. mva.

Straffesaker:

I de fleste straffesaker oppnevnes forsvarer og bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Når særlige grunner foreligger, kan forsvarer og bistandsadvokat oppnevnes allerede på etterforskningsstadiet. Bistand uten oppnevning må dekkes privat.

Trafikkskader/ Yrkesskader:

Dersom du er blitt påført personskade ved en trafikkulykke eller yrkesskade, betaler forsikringsselskapet for juridisk bistand under utredning av skaden og utmåling av erstatningen. Ta kontakt med advokat for mer informasjon.

Fri rettshjelp:

For noen sakstyper kan klienten innvilges fri rettshjelp. Det offentlige vil da dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er som regel at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue. Per 1. januar 2022 er inntektsgrensen kr 320.000,- for enslige og kr 490.000,- for ektefeller/par. Kontakt advokat for mer informasjon.

Forsikringsdekning:

Mange sakstyper har rettshjelpsdekning. Salæret dekkes da i det vesentligste av forsikringsselskapet. Kontakt advokat for mer informasjon.

Oppgjørsmegling:

For eiendomsoverdragelser der kjøper og selger har blitt enige på forhånd, bistår vi gjerne med kontraktsskriving, tinglysning og utbetaling av kjøpesum til selger og/eller pantekreditorer. På denne måten kan store meglerhonorar unngås. Kjøpers bank krever ofte at en advokat innestår for bankens prioritet ved tinglysning av panteobligasjon.

Oppdragsgiver kan velge å betale vår fastpris som normalt ugjør kr 18 750,- inkl mva.  Alternativt kan oppdragsgiver velge å betale vederlag i henhold til medgått tid. De angitte priser gjelder eksklusive eventuelle utlegg som måtte oppstå i forbindelse med oppdraget.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no