- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Vedlikeholdskostnader i eierseksjonssameie

I en dom av 14. november 2013 tok Høyesterett stilling til spørsmålet om fordeling av utgifter til drift og vedlikehold av heis i et boligsameie hvor det var heis i fire av sameiets syv blokker.

Spørsmålet i saken var hvorvidt eierne av seksjonene i blokkene uten heis skulle være med på å dekke kostnadene etter sameiebrøk, eller om kostnadene skulle dekkes etter den nytte som sameierne hadde av heisene.

Høyesteretts flertall (3-2) kom til at eierseksjonslovens hovedregel om fordeling etter sameiebrøk måtte få anvendelse. Samtlige seksjonseiere måtte følgelig bidra til utgiftende til drift og vedlikehold.