- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Utvidet adgang til hjelpetiltak etter barnevernloven

Barnevernloven har fra og med 1. april 2016 blitt endret ved at det nå vil være en utvidet adgang til å pålegge såkalte hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4.

Lovendringene gjelder primært tre ulike former for hjelpetiltak. Hensikten med utvidelsen er å forbedre situasjonen til barnet og samtidig forebygge mer inngripende tiltak slik som f. eks omsorgsovertakelse.