Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Utvidet adgang til hjelpetiltak etter barnevernloven

Barnevernloven har fra og med 1. april 2016 blitt endret ved at det nå vil være en utvidet adgang til å pålegge såkalte hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4.

Lovendringene gjelder primært tre ulike former for hjelpetiltak. Hensikten med utvidelsen er å forbedre situasjonen til barnet og samtidig forebygge mer inngripende tiltak slik som f. eks omsorgsovertakelse.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no