Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Utkast til ny arvelov

Den 10. februar 2014 offentliggjorde arvelovsutvalget sin innstilling til ny arvelov.

Forslaget fra arvelovsutvalget innebærer til dels store endringer i forhold til dagens situasjon. Utvalget har blant annet foreslått økning av ektefellers arverett, utvidet arverett for samboere, mindre pliktarv for barn og nye beregningsmetoder for pliktdelsarven.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater ved behov for rådgivning for hvordan man bør tilpasse sin egen situasjon med tanke på de forventede endringene.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no