- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelser av kommunaleiet selskap

Arbeidsretten avsa den 15. desember 2015 en prinsipiell dom som omhandlet spørsmålet om tariffavtalen mellom Oslo kommune og Fagforbundet var bindende for selskapet Karea-Varbas AS. Bakgrunnen for dette var at virksomheten i det kommunale foretaket Karea Oslo KF hadde blitt overført til Karea-Varbas AS gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse.

Arbeidsretten kom under dissens 6-1 til at Karea-Varbas AS ikke kunne være bundet av den aktuelle tariffavtalen. Dommen antas å være viktig, ettersom dette er første gang det har blitt tatt rettslig stilling til tariffavtalers stilling ved overdragelse av virksomheter som er kommunal eid.