Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelser av kommunaleiet selskap

Arbeidsretten avsa den 15. desember 2015 en prinsipiell dom som omhandlet spørsmålet om tariffavtalen mellom Oslo kommune og Fagforbundet var bindende for selskapet Karea-Varbas AS. Bakgrunnen for dette var at virksomheten i det kommunale foretaket Karea Oslo KF hadde blitt overført til Karea-Varbas AS gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse.

Arbeidsretten kom under dissens 6-1 til at Karea-Varbas AS ikke kunne være bundet av den aktuelle tariffavtalen. Dommen antas å være viktig, ettersom dette er første gang det har blitt tatt rettslig stilling til tariffavtalers stilling ved overdragelse av virksomheter som er kommunal eid.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no