Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Sverige saksøkt for EU-domstolen

Den 16. oktober 2014 ble Sverige saksøkt av EU-kommisjonen for EU-domstolen. Søksmålet er fremsatt fordi EU-kommisjonen mener at Sverige ikke har grunnlag for å opprettholde sin nåværende ordning om spillemonopol.

Utfallet av saken for EU-domstolen antas å få stor betydning for Norge som har et tilsvarende spillemonopol som Sverige.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no