Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Søksmålsrett for fagforeninger

Arbeidsmiljøloven ble 1. juli 2013 endret slik at fagforeninger nå har rett til å ta ut fastsettelsessøksmål på vegne av arbeidstakere ved brudd på reglene om midlertidig ansettelse og reglene for innleie av arbeidskraft. Endringen innebærer at fagforeninger har adgang til å ta ut søksmål i slike saker uavhengig av kravet om partstilknytning etter tvisteloven.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no