- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Rettigheter ved flyforsinkelse

EU-domstolen avsa den 25. september 2015 en praktisk viktig dom som omhandlet rettigheter ved flyforsinkelser.

Saken gjaldt forståelse av en rådsforordning som regulerer felles regler for erstatning om assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlige forsinkede flyavganger.

Bakgrunnen for saken gjaldt en kvinne som hadde bestilt billett fra Equador til Nederland. Flyet ankom imidlertid Amsterdam hele 29 timer forsinket i henhold til fastsatt rutetid. Bakgrunnen for forsinkelsen var en teknisk feil ved flyet. EU-domstolen konkluderte med at den tekniske feilen ikke kunne anses som en «ekstraordinær omstendighet». Kvinnen ble derfor tilkjent erstatning av flyselskapet.

Den aktuelle forordningen er omfattet av EØS-avtalen og vil følgende være gjeldende også for norske reisende. Det antas at mange passasjerer ikke er fullt ut kjent med retten til kompensasjon ved forsinkede eller kansellerte flyvninger.