Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Rett til bruk av alpinbakke

Høyesterett har i en dom av 28. januar 2014 behandlet spørsmålet om rett til ferdsel for kommersielle skiskoler i alpinbakker, samt retten til bruk av heisanlegget for skolens medarbeidere.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at retten til fri ferdsel etter friluftsloven også omfatter kommersielle skiskolers rett til bruk av alpinbakker. Dette gjaldt både de delene av anlegget som måtte regnes som utmark og de deler som eventuelt måtte regnes som innmark.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no