Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Pressens kildevern

Høyesterett avsa 18. oktober 2013 kjennelse hvor spørsmålet var om en journalist som hadde mottatt tilbud om politidokumenter i 22. juli-saken kunne nekte å oppgi kilden til Spesialenheten for politisaker.

Journalisten takket nei til tilbudet og materialet ble derfor ikke benyttet. Noe tid senere ble imidlertid tilbudet som sådan omtalt i en avis. Etter en nærmere vurdering av blant annet EMK art. 10 kom Høyesterett til at begjæringen fra Spesialenheten ikke kunne tas til følge. Dommen antas å kunne ha særskilt betydning for pressens kildevern.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no