- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Personopplysninger på søkemotorer på internett

EU-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse fra 13. mai 2014 fremført en viktig tolkningsuttalelse når det gjelder personverndirektivet.

Domstolen kom frem til at berørte personer kan anmode om at en opplysning om vedkommende blir fjernet fra en resultatliste på en offentlig søkemotor på internett i henhold til artikkel 7 og 8 i direktivet. Etter domstolens oppfatning vil privatpersoners rettigheter etter direktivet nemlig gå foran søkemotortilbyderens økonomiske interesser.

Personverndirektivet er innført i norsk rett gjennom personopplysningsloven. Avgjørelsen fra EU-domstolen vil derfor kunne få direkte betydning for hvordan søkemotorer opererer også i Norge.