Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Personopplysninger på søkemotorer på internett

EU-domstolen har i en prejudisiell avgjørelse fra 13. mai 2014 fremført en viktig tolkningsuttalelse når det gjelder personverndirektivet.

Domstolen kom frem til at berørte personer kan anmode om at en opplysning om vedkommende blir fjernet fra en resultatliste på en offentlig søkemotor på internett i henhold til artikkel 7 og 8 i direktivet. Etter domstolens oppfatning vil privatpersoners rettigheter etter direktivet nemlig gå foran søkemotortilbyderens økonomiske interesser.

Personverndirektivet er innført i norsk rett gjennom personopplysningsloven. Avgjørelsen fra EU-domstolen vil derfor kunne få direkte betydning for hvordan søkemotorer opererer også i Norge.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no