Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Økt inntektsgrense for fri rettshjelp

For noen sakstyper kan klienten innvilges fri rettshjelp. Det offentlige vil da dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er som regel at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue. For første gang på på over ti år har denne inntektsgrensen blitt justert opp. Fra og med 1. januar 2022 er grensen hevet til kr 320.000,- for enslige og kr 490.000,- for ektefeller/par. Dette innebærer en økning på omtrent 30%.

Kontakt en av våre advokater for mer informasjon.

Les mer på regjeringen.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no