Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Nye budregler ved kjøp og salg av fast eiendom

Med virkning fra 1. januar 2014 er det vedtatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 om meglers plikter ved budgivning.

Etter endringen skal nå alle budrunder dokumenteres ved at kommunikasjonen under budgivningen skal skje skriftlig og at budgiver må legitimere seg.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no