Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny ”timesharelov”

Den 1. juli 2012 trådte lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. (timeshareloven) i kraft.

Timeshare innebærer som kjent at man kjøper seg bruksrett til en bestemt leilighet for en bestemt tidsperiode.

Den nye loven bygger på et EU-direktiv som er ment å gi forbrukere av slike tjenester et styrket vern. Dette innebærer samtidig at tidspartloven av 1997 nå er formelt opphevet.

Advokat Andreas Larsen

Andreas Larsen

Advokat

Tlf 976 51 201
andreas.larsen@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no