Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny standard kjøpekontrakt fra Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund har besluttet å revidere sin standard kjøpekontrakt for salg av brukt bolig og fritidsbolig.

Bakgrunnen for endringen er at eiendomsmeglerloven § 3-2 og § 6-9 ble endret med virkning fra og med 1. juli 2014. Endringene i eiendomsmeglerloven gjaldt nye regler om gjennomføring av salgsoppgjøret. Formålet med endringene er å sørge for et mer betryggende oppgjør ved salg av brukt bolig og fritidsbolig.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no