Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny skatteklagenemnd

Den 1. juli 2016 vil den nye Skatteklagenemnda tre i kraft. Skatteklagenemnda skal være et overordnet nasjonalt klageorgan som skal erstatte dagens ordning med fem regionale klagenemnder. Videre vil også klagenemnda for utenlandssaker, klagenemnda for storbedrifter og klagenemnda for merverdiavgift bli avviklet.

Det er stilt strengere kompetansekrav til medlemmene av den nye nemnda, samtidig som det også skal opprettes et særskilt sekretariat for å sikre uavhengigheten til skattemyndighetene.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no