Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny og lavere forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2015 er forsinkelsesrentesatsen redusert med 0,25 % fra 9,5% til 9, 25 %. Standardkompensasjonen for inndrivelseskostnader er fastsatt til kr 330.

Vedtaket er hjemlet i lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum, mens kompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt i § 3a. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no