- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Ny lov om offentlige anskaffelser

Den 17. juni 2016 ble den nye loven om offentlige anskaffelser formelt vedtatt. Loven vil erstatte dagens anskaffelseslov av 16. juli 1999.

Den nye loven omfatter blant annet en utvidelse av lovens virkeområde, samt nye regler om ivaretakelse av miljø- og menneskerettigheter.

Det er fortsatt noe usikkert når den nye loven vil tre i kraft.