Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny lov om offentlige anskaffelser

Den 17. juni 2016 ble den nye loven om offentlige anskaffelser formelt vedtatt. Loven vil erstatte dagens anskaffelseslov av 16. juli 1999.

Den nye loven omfatter blant annet en utvidelse av lovens virkeområde, samt nye regler om ivaretakelse av miljø- og menneskerettigheter.

Det er fortsatt noe usikkert når den nye loven vil tre i kraft.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no