Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny jordskiftelov

Den 1. januar 2016 vil en rekke nye lover tre i kraft.

En av disse lovene er den nye jordskifteloven som opprinnelig ble vedtatt av Stortinget den 21. juni 2013. Den nye jordskifteloven vil innebære en til dels betydelig revisjon sammenlignet med den nåværende loven.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no