- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Ny IA-avtale for oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har blitt enige om en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv. Bakgrunnen for avtalen er å kunne tilrettelegge for bedre oppfølging av sykemeldte arbeidstakere sett i sammenheng med tidligere IA-avtale.

Forslaget til regelendringer som følge av den nye IA-avtalen ble sendt ut til høring 4. mars 2014. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft fra og med 1. juli 2014.