Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny IA-avtale for oppfølgning av sykemeldte arbeidstakere

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har blitt enige om en ny intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv. Bakgrunnen for avtalen er å kunne tilrettelegge for bedre oppfølging av sykemeldte arbeidstakere sett i sammenheng med tidligere IA-avtale.

Forslaget til regelendringer som følge av den nye IA-avtalen ble sendt ut til høring 4. mars 2014. Regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft fra og med 1. juli 2014.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no