- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Ny forsinkelsesrentesats

Med virkning fra og med 1. juli 2016 er forsinkelsesrenten fastsatt til 8,50 %. Dette er en reduksjon på 0,25 % sammenlignet med rentesatsen for første halvår i 2016.