Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny bestemmelse i arveloven om landbrukseiendom i dødsbo

Fra og med 1. januar 2022 har dødsbo frist på tre år til å overføre landbrukseiendom i boet til ny eier. Bestemmelsen gjelder landbrukseiendom som består av minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog. Fristen begynner å løpe fra dødsfallet. Dersom arvelateren døde før endringen trer i kraft, regnes fristen fra 1. januar 2022.

Bakgrunnen for endringen er at fravær av eier kan ha en negativ virkning overfor eiendommen. Det er derfor viktig å overføre eiendommen uten lengre opphold.

Vi bistår deg gjerne med overføring av landbrukseiendom.

 

Les mer her:

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no