Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ny advokat i Advokatfellesskapet Centrum AS

Advokat Inger Klo ble en del av Advokatfellesskapet Centrum AS 1. mars 2021.

Inger har variert og bred bakgrunn fra advokatvirksomhet og fra offentlig sektor – både på statlig og kommunalt plan.
Hun har erfaring innenfor en rekke fagområder, herunder nevnes spesielt fast eiendom, plan- og bygningsrett, arbeidsrett, avtale- og kontraktsrett, og arv- og familierett.
Inger har tidvis og etter avtale arbeidsdager på Myre, og er da tilgjengelig for oppdrag også i Vesterålen.

Ta gjerne kontakt med Inger på tlf. 951 63 436 eller inger.klo@afc.no

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no