Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Mulighet for større stillingsprosent for deltidsansatte

Fra og med 1. januar 2014 har deltidsansatte nå mulighet for å kreve større stillingsprosent i tråd med det reelle arbeidsomfanget til den enkelte.

Retten til en høyere stillingsprosent for denne gruppen av arbeidstakere er nå lovfestet gjennom arbeidsmiljøloven § 14-4 a, og innebærer stillingsprosenten kan kreves endret i samsvar med det faktiske arbeidsomfanget de siste 12 måneder. Regelendringen antas å få stor betydning i blant annet helse- og omsorgssektoren hvor det ofte forekommer deltidsansettelse.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no