Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Mishandling i nære relasjoner

Høyesterett har den 26. juni 2014 avsagt en viktig dom som gjelder lovanvendelsen for domfellelse etter straffeloven § 219 om vold i nære relasjoner.

Spørsmålet i saken var hvorvidt ett tilfelle av voldsutøvelse kunne være tilstrekkelig til at § 219 kommer til anvendelse. Høyesterett besvarte dette spørsmålet bekreftende.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no