- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Lovendringer

Den 1. januar 2016 trådte en rekke nye lover i kraft. Fra samme tidspunkt ble også en flere endringslover iverksatt. Nedenfor følger en link til de mest sentrale endringene:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2016/id2468861/ [1]