Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Lovendringer

Den 1. januar 2016 trådte en rekke nye lover i kraft. Fra samme tidspunkt ble også en flere endringslover iverksatt. Nedenfor følger en link til de mest sentrale endringene:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2016/id2468861/

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no