Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Lavere kapitaliseringsrente i erstatningssaker – fra fem til fire prosent

Høyesterett i storkammer avsa dom 12. desember 2014 – HR-2014-2425-S. Saken gjaldt spørsmålet om hvilken kapitaliseringsrente som skal anvendes ved neddiskonteringen av fremtidig inntekt, utgifter og menerstatning til nåtidsverdi.

Høyesterett kom enstemmig frem til å sette kapitaliseringsrenten ned fra fem til fire prosent. Renten har stått uendret siden 1993, og dommen vil få konsekvenser også for andre erstatningssaker.

En enstemmig Høyesterett kom også til at det burde kuttes i skatteulempen. Det vil kompensere for at den som har mottatt et engangsbeløp må betale mer i skatt enn de ville gjort ved løpende betalinger. Høyesterett reduserte satsen fra 25 prosent til 20 prosent. Satsen på 20 prosent ble ansett som en hovedregel som det må sterke grunner til å gjøre unntak fra.

 

 

 

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no