Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Krav til radonmålinger ved utleieboliger

Den nye strålevernforskriften har nå trådt i kraft. Den nye forskriften innebærer blant annet at alle som leier ut bolig, har ansvaret for at radonnivået til enhver tid skal holdes så lavt som mulig. Denne plikten omfatter i utgangspunktet alle offentlig eide og privateide utleieboliger.

Det er videre bestemt at forpliktelsen til å holde radonnivået nede også skal gjelde for leiekontrakter som er inngått før forskriften trådte i kraft.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no