- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Innføring av bøtetjeneste som alternativ til fengsel

I statsråd 29. november 2013 ble det fastsatt ikrafttredelse av endringer i straffeloven og straffegjennomføringsloven. Endringen trer i kraft 1. januar 2014.

Lovendringen gjelder innføring av bøtetjeneste som et alternativ til fengsel. Ordningen går ut på at botlagte som ikke kan betale boten, kan velge å gjøre bøtetjeneste i stedet for å sone den subsidiære fengselsstraffen. Den botlagte får dermed en mulighet til å velge samfunnsnyttig tjeneste i stedet for fengsel.

I første omgang vil det bli iverksatt et pilotprosjekt om innføring av bøtetjeneste i Troms fylke fra 1. januar 2014. Justis- og beredskapsdepartementet ønsker etter hvert og etablere en lignende prøveordning også andre steder i landet.