- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Ikrafttredelse av nye lover

Fra 1. januar 2014 trer seks nye lover, to opphevelseslover og 48 endringslover helt eller delvis i kraft. Blant de nye lovene som trer i kraft finner en blant annet tre ulike lover om forbud mot diskriminering, ny likestillingslov, tjenestepensjonslov og fiskesalgslagslov.

En annen praktisk viktig endring gjelder opphevelsen av arveavgiftsloven.