Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ikrafttredelse av nye lover

Fra 1. januar 2014 trer seks nye lover, to opphevelseslover og 48 endringslover helt eller delvis i kraft. Blant de nye lovene som trer i kraft finner en blant annet tre ulike lover om forbud mot diskriminering, ny likestillingslov, tjenestepensjonslov og fiskesalgslagslov.

En annen praktisk viktig endring gjelder opphevelsen av arveavgiftsloven.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no