Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ikrafttredelse av ny vergemålslov

Den 1. juli 2013 vil ny vergemålslov trå formelt i kraft. Loven ble vedtatt av Stortinget allerede i 2010 og vil nå være gjeldende rett på vergemålsområdet. Det sentrale formålet med loven er å tilsikre at interessene til mindreårige og voksne som ikke kan handle på egen hånd, blir ivaretatt på best mulig måte.

Ved ikrafttredelse av den nye loven oppheves samtidig både umyndiggjørelsesloven av 1898 og vergemålsloven av 1927. Den mest sentrale endringen i ny lov er at overformynderiet vil gå fra kommunal styring til organisering gjennom Fylkesmannen.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no