Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Ikrafttredelse av ny straffelov

Den nye straffeloven trer i kraft den 1. oktober 2015 og erstatter da den tidligere loven av 22. mai 1902. Den nye loven bygger i det vesentlige på den tidligere loven, men inneholder også relativt store endringer og straffeskjerpende omstendigheter sammenlignet med tidligere praksis. Dette gjelder f. eks for såkalt hatkriminalitet som er en samlebetegnelse for straffbare handlinger mot personer blant annet på bakgrunn av deres religion, legning eller etnisitet.

 

 

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no