Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Fri sakførsel i barnebortføringssaker

Rettshjelploven ble endret den 1. januar 2016 med umiddelbar virkning. Endringen innebærer at søknad om fri sakførsel til gjenværende forelder der et barn er bortført til Norge, nå har blitt en prioritert sakstype. Dette innebærer at domstolene har anledning til å innvilge fri sakførsel i slike saker etter reglene om dette i rettshjelploven § 16 (2).

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no