- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et høringsforslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov. I forslaget fremgår det at en eventuell ny lov skal erstatte de fire nåværende likestillings- og diskrimineringslovene. Forslaget inneholder både videreføring av gjeldende rett, samt også enkelte bestemmelser som vil kunne endre dagens regler.