Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et høringsforslag om en felles likestillings- og diskrimineringslov. I forslaget fremgår det at en eventuell ny lov skal erstatte de fire nåværende likestillings- og diskrimineringslovene. Forslaget inneholder både videreføring av gjeldende rett, samt også enkelte bestemmelser som vil kunne endre dagens regler.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no