Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Forslag til endringer i barneloven

Regjeringen har fremsatt forslag om en rekke endringer i barneloven av 1981.

De viktigste endringsforslagene innebærer blant annet felles foreldreansvar også for personer som ikke bor sammen når barnet blir født. Videre er det foreslått å endre barneloven § 36 slik at delt bosted kommer først som eksempel på bostedsordningene som foreldrene fritt kan avtale. Dette i motsetning til dagens ordning hvor utgangspunktet er fast bosted hos den ene av foreldrene og samvær for den andre.

Det gjenstår å se hvorvidt lovforslaget vil bli gjennomført fullt ut i sin nåværende form eller ikke.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no