Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Forslag om oppheving av tidsfristene i farskapssaker

Regjeringen har foreslått å oppheve tidsfristene i barneloven § 6 for å fremsette krav om endring av farskap.

Etter barneloven § 6 annet ledd kan hver av foreldrene i henhold til gjeldende regler reise sak om farskapet innen ett år etter at vedkommende ble kjent med opplysninger om at en annen kan være far til barnet. Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at den som mener at han er far til et barn kan reise sak om farskapet frem til barnet fyller tre år. Regjeringen foreslår nå å oppheve disse fristene.

 

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no