Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endringer i folketrygdloven

I statsråd av 19. april 2013 ble det vedtatt endringer i folketrygdloven. Endringene innebærer at forholdene skal legges til rette for en mer effektiv bekjempelse mot misbruk av velferdsordningene i loven.

Rent praktisk medfører endringene innskjerpet legitimasjonsplikt, utvidelse av adgangen til å innhente opplysninger om andre enn stønadsmottakeren, samt regler om elektronisk masseinnhenting av opplysninger ved registersamkjøring.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no