Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av tomtefesteloven

Den 1. juli 2015 ble det vedtatt endringer i tomtefesteloven med umiddelbar virkning som vil kunne ha betydning både for festere og bortfestere.

Lovendringene gjelder bortfesters mulighet til oppregulering av festeavgiften ved fornyelse av festekontrakten. Festere av tomt til bolig og hytte vil fortsatt ha rett til forlengelse av festekontrakten, jf. tomtefesteloven § 33, men lovendringen fastslår at bortfester i slike tilfeller i utgangspunktet kan kreve at festeavgiften reguleres til 2 % av tomteverdien gjennom et såkalt engangsløft, jf. tomtefesteloven § 15 (4). Festeavgiften kan likevel bare reguleres opp til et maksimalt høyestebeløp pr. dekar tomt.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no