- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Endring av tinglysningsgebyret

Med virkning fra 1. januar 2014 ble det alminnelige tinglysningsgebyret hos Statens Kartverk nedsatt fra kr. 1 060,- til kr. 525,-. Formålet med nedjusteringen er at gebyret er ment å skulle samsvare med antatt kostnadsriktig nivå.