Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av tinglysningsgebyret

Med virkning fra 1. januar 2014 ble det alminnelige tinglysningsgebyret hos Statens Kartverk nedsatt fra kr. 1 060,- til kr. 525,-. Formålet med nedjusteringen er at gebyret er ment å skulle samsvare med antatt kostnadsriktig nivå.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no