Advokatfellesskapet

CENTRUM

Advokatfellesskapet Centrum

Endring av regnskapsloven m.m. for store selskaper

I statsråd av 19. april 2013 ble det vedtatt endring av regnskapsloven og enkelte andre tilleggslover for selskaper som regnskapsmessig kategoriseres som store selskaper.

Lovendringen innebærer blant annet en plikt for store selskaper til å rapportere hva foretaket gjør for å ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Videre er regnskapsloven endret slik at plikten til å utarbeide konsernregnskap faller bort for morselskaper som kun har datterselskaper av uvesentlig betydning og omfang. Denne regelendringen har blant annet tilkommet som følge av EU-direktiv 2009/49/EF som er omfattet av EØS-avtalen.

Advokatfellesskapet Centrum AS
Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no Personvernerklæring

Besøksadresse:
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Medlem av den Norske Advokatforeningen

Huseiernes
Landsforbund

Advokatfellesskapet Centrum AS
Grønnegata 32
9008 TROMSØ

Tlf  77 60 82 00
Epost  firmapost@afc.no