- Advokatfellesskapet Centrum - https://www.afc.no -

Endring av reglene om rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse

Den 1. april 2016 trådte de nye reglene om rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse i kraft.

Rett til medlemskap forutsetter nå en arbeidstid som utgjør minimum 20 prosent eller mer av full stilling.